Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Pořadatelé

Pořadatelem série FFestivalů je neziskové občanské sdružení SFK Avalon o.s., založené v r. 2001 členy sci-fi klubu Avalon (od r. 1994). Cíle a prostředky sdružení jsou popsány ve stanovách SFK Avalon. Prostor pro spolupráci je otevřen pro jednotivce i organizace Chci pořádat nebo Chci pomoci a samozřejmě pro organizace a společnosti Partnerství.

Hlavní pořadatelé

Ing. Václav Pravda

ředitel festivalu

Strategie rozvoje, partnerství a spolupráce, celková organizace, budovy, program, web, hosté, marketing, granty, řízení provozu


Ing. Petra Gerstnerová

ekonomka festivalu

Podpora ředitele a vedoucích festivalu. Účetnictví, administrati-va, zpracování přihlášek a ubytování. Zásobování občerstvení.


Ing. Tomáš Bačkovský

zástupce ředitele

Vedoucí heren: PC herna a konzole, deskovky a kartičky, DDR, RPG ..., Starost o partnery. Zastupování ředitele festivalu.


Radek Novický

zástupce ředitele

Technické a organizační zajištění, speciální úkoly. Zastupování ředitele festivalu.


Marek Augustin

vedoucí recepce

Vedení recepce festivalu. Vstupenky, výdej materiálů, prodej místenek a upomínkových věcí. Informační služby.


David Danielka

vedoucí občerstvení a úklidu

Vedení personálu a provozu občerstvení, vedení úklidu, speciální práce a řízení dodáFFky.


Tomáš Rudolf

vedoucí techniky

Zajištění přípravy a provozu techniky a herny. Podpora recepce a služeb.


Kontakty

Přímé maily na vedoucí pořadatele najdete v jejich jménech. Ostatní kontakty.